Logo Cung Cấp
Ra mắt bộ sách 'Hồ Chí Minh với Ấn Độ'

Ra mắt bộ sách 'Hồ Chí Minh với Ấn Độ'

1 năm trước cadn.com.vn

Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) ngày 29-11 tổ chức ra mắt bộ sách 'Hồ Chí Minh với Ấn Độ' phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, được xuất bản tại Việt Nam và Ấn Độ.


Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) ngày 29-11 tổ chức ra mắt bộ sách "Hồ Chí Minh với Ấn Độ" phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, được xuất bản tại Việt Nam và Ấn Độ.

Trước đó, bộ sách đã được ra mắt tại thủ đô New Dehli (Ấn Độ) ngày 21-11 và tại Kolkata ngày 24-11 trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Tháng Việt Nam tại Ấn Độ.

Bộ sách "Hồ Chí Minh với Ấn Độ" gồm 4 phần: Những bài viết, thư, điện, thơ của Hồ Chí Minh về Ấn Độ và với Ấn Độ; những bài viết của các học giả Việt Nam về Hồ Chí Minh với Ấn Độ, quan hệ Việt Nam- Ấn Độ dưới lăng kính tư tưởng Hồ Chí Minh; những bài viết của các học giả Ấn Độ về Hồ Chí Minh với Ấn Độ, quan hệ Ấn Độ-Việt Nam dưới lăng kính tư tưởng Hồ Chí Minh; những hình ảnh về hoạt động của Hồ Chí Minh với Ấn Độ.

Nhân dịp này, Đại sứ đã nói chuyện với các cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về "Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ trong bối cảnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương".

N.T