Logo Cung Cấp
Kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ

Kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ

1 năm trước vnews.gov.vn

Sáng nay (30/11), Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự lễ kỷ niệm


Với vai trò là Bộ tham mưu hoạch định chính sách của nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, 60 năm qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy nhiều đột phá cho sự phát triển nền khoa học và công nghệ nước nhà. Đặc biệt, tiềm lực khoa học và công nghệ đã phát triển mạnh mẽ. KH&CN tiếp tục có những bước tiến quan trọng về mọi mặt, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển KT-XH, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và củng cố quốc phòng, an ninh. Hành lang pháp lý, cơ chế và chính sách quản lý KH&CN được chú trọng đổi mới, hướng đến tiệm cận với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế, tạo môi trường ngày càng thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Sau 6 thập kỷ cả nước đã có hơn 4.000 tổ chức đăng ký hoạt động KH&CN thuộc mọi thành phần kinh tế, trong đó có trên 2.100 tổ chức ngoài công lập. Tỷ trọng đầu tư giữa Nhà nước và doanh nghiệp được cải thiện theo chiều hướng tích cực đạt 52/48 so với tỷ lệ 70/30 của hơn 5 năm trước. Đến nay, cả nước có gần 67.000 cán bộ nghiên cứu R&D (đạt 7 người/vạn dân). Số lượng công bố quốc tế của các nhà khoa học Việt Nam tăng trung bình 26% mỗi năm. Với tiềm lực tiến bộ và môi trường hoạt động KH&CN ngày càng thuận lợi, trong hai năm gần đây, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam liên tục tăng vượt bậc, năm 2019 tăng tiếp 3 bậc, xếp thứ 42 trên 129 quốc gia, đưa Việt Nam vươn lên xếp thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp và đứng thứ 3 ASEAN. KH&CN đóng góp vào sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế: trên 30% giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp, 38% trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong GDP có xu hướng tăng dần trong những năm qua.

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập là dịp để Bộ Khoa học và Công nghệ và cộng đồng nhà khoa học cùng nhìn lại những thành tựu trong những năm qua và đề ra định hướng mới trong việc phát triển ngành thời gian tới.