Logo Cung Cấp
Quảng Nam tổ chức 11.262 lượt tiếp công dân

Quảng Nam tổ chức 11.262 lượt tiếp công dân

1 năm trước cadn.com.vn

Trong năm 2019, các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh đã tổ chức tiếp công dân 11.262 lượt/1.612 người (49 đoàn nhiều người), tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.


Trong năm 2019, các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh đã tổ chức tiếp công dân 11.262 lượt/1.612 người (49 đoàn nhiều người), tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tiếp 171 vụ việc với 212 lượt/578 người và có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Qua tiếp công dân, các ngành, các cấp tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị, hỏi về chế độ chính sách, tranh chấp về đất đai, tranh chấp tài sản, kiến nghị bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đặt mua đất nền, trật tự xây dựng, môi trường và một số kiến nghị, phản ảnh khác liên quan đến đời sống của nhân dân; khiếu nại về lĩnh vực đất đai như: cấp giấy chứng nhận QSD đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; chế độ chính sách, hộ nghèo; một số nội dung tố cáo liên quan đến lĩnh vực hành chính…

TH. HÀ