Logo Cung Cấp
Chính sách mới với cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 12/2019

Chính sách mới với cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 12/2019

1 năm trước www.baonghean.vn

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác mà không cần điều kiện về số năm công tác như quy định cũ.


Đây là một trong những nội dung tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có hiệu lực từ ngày 1/12/2019.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (thứ hai từ phải sang) trao đổi với người dân. Ảnh: Thành Duy

Đối tượng áp dụng của Nghị định 76 là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến xã, phường, thị trấn và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến) đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Các đối tượng áp dụng quy định tại Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 5 năm (60 tháng).

Bên cạnh đó, các đối tượng trên cũng được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Cụ thể, được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo mức lương cơ sở và thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

Mức 0,5 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm

Mức 0,7 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm.

Mức 1,0 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Đặc biệt, các đối tượng phạm vi quy định trong Nghị định 76 khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác mà không cần điều kiện về số năm công tác.
Trước đây, theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/ 12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn phải có thời gian công tác từ 3 năm trở lên đối với nữ và 5 năm trở lên đối với nam mới được nhận trợ cấp lần đầu.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 76, trường hợp có gia đình cùng đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp: Tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi tính theo giá vé, giá cước thực tế của phương tiện giao thông công cộng hoặc thanh toán theo mức khoán trên cơ sở số kilômét đi thực tế nhân với đơn giá phương tiện vận tải công cộng thông thường (tàu, thuyền, xe ô tô khách); Trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình.

Ngoài ra, Nghị định 76 cũng quy định rõ đối tượng, cách tính trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu; Thanh toán tiền tàu xe; Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; Phụ cấp ưu đãi theo nghề…

Nghị định 76 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2019 thay thế Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/ 12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành…

Thành Duy (tổng hợp)