Logo Cung Cấp
Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành địa phương điển hình về phòng chống thiên tai

Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành địa phương điển hình về phòng chống thiên tai

1 năm trước kinhtedothi.vn

Tối 29/11, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định công nhận Thừa Thiên Huế là địa phương hoàn thành Kế hoạch xây dựng tỉnh điển hình về phòng, chống thiên tai.


Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh thường xuyên bị tác động nặng nề bởi thiên tai. Trong những năm qua, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những bước phát triển đáng kể, chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa.

Các địa phương trong tỉnh ngày càng chủ động hơn trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Trong đó, công tác lập Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm giữ vai trò rất quan trọng và luôn được chính quyền các cấp và các ngành ở địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là từ khi Luật Phòng, chống thiên tai được ban hành năm 2013.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trao quyết định cho đại diện tỉnh Thừa Thiên Huế

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác Phòng, chống thiên tai, với mục tiêu nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người và tài sản của Nhân dân và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020 và trong những năm sắp tới, việc xác định các nguồn lực đầu tư xây dựng mô hình kiểu mẫu về phòng chống thiên tai để rút kinh nghiệm và từng bước nhân rộng các địa phương trên toàn quốc là vấn đề cần thiết.

Trên tinh thần đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có Công văn số 06/TWPCTT ngày 08/01/2018 và Công văn số 212/TWPCTT-VP ngày 28/5/2019 về việc triển khai xây dựng tỉnh điển hình về phòng chống thiên tai tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến nay, công tác này đã được tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thành. Đây sẽ là cơ sở để T.Ư tiếp tục nhân rộng ra các địa phương khác trên cả nước, nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Lâm Nguyễn