Logo Cung Cấp
Đổi nơi cư trú có bắt buộc phải đổi GPLX?

Đổi nơi cư trú có bắt buộc phải đổi GPLX?

1 năm trước plo.vn

Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch so với chứng minh nhân dân thì làm cần làm thủ tục cấp đổi GPLX.


Trước khi chuyển về ở TP.HCM tôi đã thi bằng lái xe ở tỉnh khác. Nhưng nay tôi đã nhập khẩu TP.HCM thì có phải đổi lại GPLX theo địa chỉ hộ khẩu mới hay không?

Bạn đọc Tuấn Ngọc (Ngoc9823...@gmail.com)

Điều 37 Thông tư số 12/2017 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ quy định các trường hợp sau phải tiến hành đổi giấy phép lái xe:

- Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thì cơ quan quản lý cấp giấy phép lái xe làm thủ tục đổi giấy phép lái xe mới phù hợp với thông tin ghi trong giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

- Đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET.

- Người có giấy phép lái xe có thời hạn thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn sử dụng; người có giấy phép lái xe bị hỏng còn thời hạn sử dụng được đổi giấy phép lái xe.

- Người có giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khỏe theo quy định, được xét đổi giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống.

Do đó, trong trường hợp thay đổi nơi cư trú không bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe.

ĐẶNG LÊ