Logo Cung Cấp
Tổng thống Trump công bố kế hoạch tranh cử

Tổng thống Trump công bố kế hoạch tranh cử

1 năm trước vnews.gov.vn

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo thông tin quan trọng cho cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới và người tiếp tục đồng hành với ông vẫn sẽ là Phó Tổng thống Mike Pence.