Logo Cung Cấp
'Thành Hà Nội - Dấu ấn một thời'

'Thành Hà Nội - Dấu ấn một thời'

1 năm trước daidoanket.vn

Ngày 22/11, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm 'Thành Hà Nội - Dấu ấn một thời', tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long.


Triển lãm được bố cục thành 2 phần: Nhà Nguyễn với thành Thăng Long - Hà Nội; Người Pháp với thành Hà Nội.

Triển lãm giới thiệu các tài liệu Châu bản triều Nguyễn và tiếng Pháp gồm hơn 70 phiên bản tài liệu, bản đồ, bản vẽ, hình ảnh về thành Hà Nội giai đoạn 1802 - 1945. Đây là những tài liệu có giá trị đặc biệt đối với công chúng, các nhà nghiên cứu lịch sử về sự thay đổi của Thành dưới tác động của nhà Nguyễn và người Pháp. Dưới thời Nguyễn, thành Hà Nội dù không còn giữ vị trí trung tâm song nơi đây vẫn đóng một vai trò chính trị quan trọng. Thành Hà Nội được nhà Nguyễn cho xây dựng theo kiểu Vauban, trên nền của tòa thành cũ thời Lê... Nhưng từ giai đoạn 1883 - 1897, dưới sự tác động của người Pháp, kiến trúc và công năng của Thành có nhiều biến đổi. Ngoài việc tận dụng một số công trình cũ, quân đội Pháp còn xây dựng thêm các công sự bảo vệ, các doanh trại làm trụ sở chỉ huy quân sự...

H.Minh