Logo Cung Cấp
Viện Kiểm sát nhân dân TP. Long Xuyên: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Long Xuyên: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết

1 năm trước baoangiang.com.vn

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân TP. Long Xuyên (An Giang) luôn bám sát nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của Thành ủy, kế hoạch công tác kiểm sát của ngành để xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.


Tập thể Viện Kiểm sát nhân dân TP. Long Xuyên quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới, Trách nhiệm - Kỷ cương, Thực chất - Hiệu quả” của ngành kiểm sát nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Long Xuyên đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch công tác hàng năm đề ra.

Đơn vị đã chủ động phối hợp Cơ quan Điều tra Công an TP. Long Xuyên phân loại giải quyết được 2.453/2.502 nguồn tin về tội phạm, đạt tỷ lệ 98% (vượt 8% so với chỉ tiêu nghị quyết của Quốc hội); kiểm sát điều tra thụ lý 1.209 vụ, liên quan 1.093 bị can (đã giải quyết 1.127 vụ, 1.027 bị can, đạt tỷ lệ 93,21%, vượt 13,21% chỉ tiêu Quốc hội); Viện Kiểm sát thụ lý 729 vụ, liên quan 1.028 bị can (đã giải quyết xong, đạt tỷ lệ 100%).

Bên cạnh đó, các kiểm sát viên đã nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác kiểm sát điều tra, đề ra yêu cầu và bám sát tiến độ điều tra. Phối hợp Cơ quan Điều tra giải quyết án trong thời hạn luật định, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; phối hợp xác định 35 vụ, 82 bị can án trọng điểm và 5 vụ, 5 bị can án rút gọn, đưa ra xét xử lưu động 45 vụ, 66 bị cáo và 44 phiên tòa rút kinh nghiệm và đều được truy tố trong thời hạn luật định, không vi phạm thời hạn truy tố…

Trong lĩnh vực kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính đã lập phiếu kiểm sát 6.170 thông báo thụ lý và 4.674 bản án, quyết định của tòa án. Kiểm sát viên tham gia kiểm sát xét xử và họp giải quyết 1.023 vụ, việc và 708 phiên họp áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án, đạt tỷ lệ 100% các trường hợp Viện kiểm sát phải tham gia phiên tòa, phiên họp theo quy định; kiểm sát 100% các quyết định thi hành án hình sự do tòa án cùng cấp ban hành, tiến hành 39 cuộc trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại 11 phường, xã trên địa bàn thành phố và 9 cuộc kiểm sát trực tiếp tại cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp.

Công tác tiếp công dân được triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đã tiếp nhận 172 lượt công dân, phân loại xử lý 257 đơn, không để tồn đọng kéo dài. Không có đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, công chức đơn vị.

Qua công tác kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đã ban hành 34 văn bản yêu cầu, 41 kiến nghị yêu cầu khắc phục thiếu sót vi phạm đối với cơ quan tư pháp cùng cấp; 11 kháng nghị phúc thẩm bản án dân sự, hình sự có vi phạm về nội dung, trình tự thủ tục và đều được cấp phúc thẩm xét xử chấp nhận.

Với kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 5 năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Long Xuyên luôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết Quốc hội; chỉ thị và kế hoạch ngành giao và liên tục là “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối”, “Huân chương lao động hạng nhất” và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Long Xuyên thực hiện trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hiện tốt khâu đột phá trong hoạt động tư pháp là nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại các phiên tòa xét xử, bảo đảm mọi hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự đều tuân thủ đúng pháp luật.

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác chuyên môn hàng năm; phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị tại địa phương góp phần hoàn thành mục tiêu sớm đưa TP. Long Xuyên trở thành đô thị văn minh - hiện đại.

Đặc biệt, không thể xảy ra việc bắt giam, giữ oan, sai; đình chỉ điều tra vụ án, bị can do không phạm tội hoặc Viện Kiểm sát truy tố, tòa án tuyên không phạm tội trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự, công tác xét khiếu tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Chủ động phối, kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành và phường, xã để thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm. Đồng thời, phối hợp Công an TP. Long Xuyên đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết nguồn tin về tội phạm, giảm tỷ lệ tin báo tồn quá hạn dưới 15%...

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

\