Logo Cung Cấp
Sản xuất lương thực đạt nhiều thành tựu lớn

Sản xuất lương thực đạt nhiều thành tựu lớn

1 năm trước nld.com.vn

Sáng 18-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị về Đề án An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020


An ninh lương thực là vấn đề hết sức hệ trọng đối với mọi quốc gia. Việt Nam với quy mô dân số gần 100 triệu người, đứng thứ 15 thế giới và thứ 3 Đông Nam Á, việc bảo đảm an ninh lương thực càng là vấn đề hệ trọng. Sau 10 năm thực hiện, đề án đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể: 12 chỉ tiêu đạt và vượt so mục tiêu đề ra, trong đó đáng chú ý là diện tích đất lúa năm 2018 đạt trên 4,159 triệu ha (vượt mục tiêu đề ra là 3,76 triệu ha), sản lượng lúa năm 2019 đạt 43,4 triệu tấn (vượt 41-43 triệu tấn), xuất khẩu gạo năm 2019 đạt 6,34 triệu tấn (vượt 4 triệu tấn). Giai đoạn 2009-2019, thu nhập bình quân đầu người/năm ở nông thôn tăng 4,3 lần; xuất khẩu hàng nông sản tiếp tục đẩy mạnh, có 7 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD/năm, bình quân mỗi năm xuất khẩu khoảng 5-7 triệu tấn gạo…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phải chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp một cách hợp lý

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nông nghiệp nói chung, đặc biệt sản xuất lương thực của nước ta, đã đạt nhiều thành tựu lớn, toàn diện. Từ một nước thiếu ăn, đến nay bình quân lương thực đầu người của Việt Nam đã đạt 525 kg và là một trong những nước xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới. Việt Nam có loại gạo được bình chọn là ngon nhất thế giới.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, cần mạnh dạn nói về các yếu kém của nông nghiệp nói chung, đặc biệt đối với an ninh lương thực nói riêng. Ví dụ, chúng ta xuất khẩu trong tốp đầu nhưng an ninh lương thực chỉ đứng thứ 57/113 quốc gia, mức trung bình. Mức sống nông dân khá hơn trước nhưng nhiều người vẫn còn nghèo, còn khó khăn. Do đó, phải chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, sản xuất lương thực một cách hợp lý.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh trong tình hình quốc tế và biến đổi khí hậu, an ninh lương thực không chỉ là vấn đề trước mắt mà còn là vấn đề lâu dài, chiến lược. Lương thực là mặt hàng thiết yếu, là nhu cầu ổn định trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vừa qua, khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19, "thị trường nhốn nháo, nhất là có việc người dân mua lương thực, mì tôm dự trữ", Thủ tướng đã chỉ đạo các công ty lương thực bảo đảm cung ứng, mở cửa bán lương thực đến 23 giờ cho người dân, trong tình huống đó, "không có nguồn thì làm sao bảo đảm được?". "Vì vậy, dự trữ lương thực, ổn định trong mọi điều kiện là rất quan trọng" - Thủ tướng nhấn mạnh và cho biết các cơ quan chức năng sẽ xây dựng dự thảo trình Bộ Chính trị về an ninh lương thực thời gian tới và trình Quốc hội một dự thảo nghị quyết về vấn đề này.

Tin-ảnh: V.Duẩn