Logo Cung Cấp
Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 3/2020: Cao nhất 6,8 %

Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 3/2020: Cao nhất 6,8 %

1 năm trước thoidai.com.vn

Trong tháng 3/2020, lãi suất tiền gửi cao nhất tại Vietcombank là 6,8%/năm áp dụng đối với khách hàng cá nhân tại các kì hạn từ 12 tháng trở lên.


Đối với khách hàng cá nhân, tiền gửi có kì hạn có lãi suất dao động từ 0,5 đến 6,8 %/năm.

Theo thông tun từ ngân hàng Vietcombank, khách hàng gửi kì hạn 7 ngày và 14 ngày được áp dụng lãi suất tiền gửi ở mức 0,5 %/năm; kì hạn 1 tháng và 2 tháng là 4,3 %/năm; 3 tháng là 4,8 %/năm; kì hạn 6 và 9 tháng là 5,3 %/năm.

Các kì hạn gửi từ 12 tháng trở lên được Vietcombank huy động với mức lãi suất cao nhất là 6,8 %/năm.

Lãi suất tiền gửi không kì hạn được áp dụng mức lãi suất 0,1 %/năm.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, tiền gửi tiết kiệm không kì hạn được hưởng mức lãi suất 0,2 %/năm, cao hơn so với khách hàng cá nhân; trong khi lãi suất tiền gửi có kì hạn lại thấp hơn tại một số kì hạn.

Theo đó, các kì hạn gửi dưới 12 tháng, lãi suất áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp tương đương khách hàng cá nhân.

Các kì hạn từ 12 tháng trở lên, lãi suất huy động chỉ ở mức 6,5 %/năm, thấp hơn 0,3%.

Cường Phạm