Logo Cung Cấp
Báo hoa mai nằm vắt vẻo trên cây nhai ngấu nghiến trăn đá

Báo hoa mai nằm vắt vẻo trên cây nhai ngấu nghiến trăn đá

1 năm trước video.vietnamnet.vn

Một con báo hoa mai đã leo lên cây cao và tấn công một con trăn đá châu Phi đang nằm vắt vẻo trên cành cây rồi ăn thịt


Một con báo hoa mai đã leo lên cây cao và tấn công một con trăn đá châu Phi đang nằm vắt vẻo trên cành cây rồi ăn thịt