Logo Cung Cấp
Tiêu hủy gần 80.000 chiếc khẩu trang y tế chưa đủ điều kiện lưu hành

Tiêu hủy gần 80.000 chiếc khẩu trang y tế chưa đủ điều kiện lưu hành

1 năm trước baophapluat.vn

Cục QLTT Phú Yên vừa tiến hành thực hiện công tác tiêu hủy 79.250 chiếc khẩu trang y tế do Công ty TNHH Dược Tâm Hưng sản xuất nhưng chưa đủ điều kiện lưu hành.


Tiêu hủy gần 80.000 khẩu trang y tế không đủ điều kiện lưu hành của Công ty TNHH Dược Tâm Hưng

Thực hiện Quyết định xử lý vi phạm hành chính ngày 11/3/2020 của Cục QLTT Phú Yên, tại Khu xử lý rác thải - Công ty Môi trường đô thị thành phố Tuy Hòa, Cục QLTT Phú Yên vừa tiến hành thực hiện công tác tiêu hủy tang vật vi phạm hàng hóa bị tịch thu của Công ty TNHH Dược Tâm Hưng.

Cụ thể hàng hóa tiêu hủy là 79.250 chiếc khẩu trang y tế do Công ty TNHH Dược Tâm Hưng sản xuất nhưng chưa đủ điều kiện lưu hành.

Tham gia thực hiện công tác tiêu hủy tạng vật vi phạm hành chính có Đoàn liên ngành Ban chỉ đạo 389. Trong đó có các Sở: Công Thương; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn, công an kinh tế, công an môi trường và ông Đỗ Tấn Lợi, Giám đốc Công ty TNHH Dược Tân Hưng (chủ hàng hóa vi phạm bị tịch thu).

Trước đó, Cục QLTT Phú Yên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của đối với Công ty TNHH Dược Tâm Hưng. Cụ thể, phạt tiền 70 triệu đồng về hành vi sản xuất trang thiết bị y tế (khẩu trang y tế) không có giấy chứng nhận lưu hành. Ngoài ra, buộc tiêu hủy 79.250 chiếc khẩu trang y tế do Công ty TNHH Dược Tâm Hưng sản xuất nhưng chưa đủ điều kiện lưu hành.

Anh Vũ