Logo Cung Cấp
822 yêu cầu cấp điện mới được tiếp nhận qua các kênh trực tuyến tại Khánh Hòa

822 yêu cầu cấp điện mới được tiếp nhận qua các kênh trực tuyến tại Khánh Hòa

1 năm trước baodauthau.vn

Với mục tiêu năm 2020 toàn bộ 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến, PC Khánh Hòa đã chủ động triển khai công tác giải quyết hồ sơ thủ tục một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tình.. Trong đó Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh là một kênh thông tin gần gũi đối với khách hàng tại địa phương.


Quầy giới thiệu cung cấp dịch vụ điện trực tuyến của PC Khánh Hòa

Tính đến cuối năm 2019, đã có 49 hồ sơ yêu cầu cấp điện trung áp trên Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh; trong đó PC Khánh Hòa đã hoàn thành, nghiệm thu đóng điện và trả kết quả cho khách hàng là 26 công trình với tổng thời gian thực hiện các thủ tục của ngành điện là 2,29 ngày/công trình; 23 công trình còn lại đã hoàn tất thủ tục thỏa thuận đấu nối và đang trong giai đoạn thi công.

Trong tháng 01/2020, đã có 822 yêu cầu cấp điện mới được tiếp nhận qua các kênh trực tuyến, trong đó có 14 công trình cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh. Trong số 14 công trình cấp điện trung áp, có 02 công trình được tiếp nhận qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh; 3 công trình được tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công Quốc gia; các công trình còn lại được tiếp nhận qua kênh website CSKH của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung và các kênh trực tuyến khác.

Trong quá trình xử lý nghiệp vụ giải quyết hồ sơ cấp điện từ lưới điện trung áp trên Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến, PC Khánh Hòa luôn nhận được sự hỗ trợ, xử lý các lỗi phát sinh kịp thời của Trung tâm và của Phòng cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa.

Vũ Đức