Logo Cung Cấp
Hơn 84 tỷ đồng phục hồi, tôn tạo Thành Điện Hải

Hơn 84 tỷ đồng phục hồi, tôn tạo Thành Điện Hải

1 năm trước cadn.com.vn

Ngày 18-3, Sở VH-TT TP Đà Nẵng cho biết: Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2) sẽ được TP bố trí vốn hơn 84,3 tỷ đồng để thực hiện từ năm 2020.


Một góc Thành Điện Hải.

Ngày 18-3, Sở VH-TT TP Đà Nẵng cho biết: Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2) sẽ được TP bố trí vốn hơn 84,3 tỷ đồng để thực hiện từ năm 2020. Theo đó, dự án gồm phần hạ giải, di dời Bảo tàng Đà Nẵng và Khối nhà 1 tầng phía tả; phục dựng kỳ đài, cổng thành phía Đông, Tây; tôn tạo tượng đài danh tướng Nguyễn Tri Phương; bảo tồn 11 khẩu súng thần công và phục chế thêm 23 khẩu; xây dựng nhà trưng bày dưới lòng đất rộng hơn 453m2 mang phong cách kiến trúc hiện đại không gây cảm giác lẫn lộn với các thành phần chính của di tích...

Dự án này nhằm bảo tồn tối đa các thành phần, dấu vết cấu thành di tích gốc, tái tạo một phần không gian cảnh quan và thành phần kiến trúc gốc trong khu vực thành nội. Việc đầu tư vào di tích sẽ đem lại hiệu quả cao, trước tiên là trong việc gìn giữ các giá trị lịch sử văn hóa của Việt Nam cũng như toàn nhân loại; đồng thời, cũng mang lại những lợi ích thiết thực cho sự phát triển kinh tế - du lịch, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân Đà Nẵng.

Di tích Thành Điện Hải có một giá trị to lớn về lịch sử văn hóa và kiến trúc, một minh chứng cho thời kỳ lịch sử chiến đấu hào hùng của dân tộc trong giai đoạn đầu chống thực dân Pháp.

HẢI HẬU