Logo Cung Cấp
Hơn 30 tỷ đồng nâng cấp Bệnh viện Tâm thần

Hơn 30 tỷ đồng nâng cấp Bệnh viện Tâm thần

1 năm trước cadn.com.vn

Dự án nâng cấp, sửa chữa BV Tâm thần Đà Nẵng vừa được HĐND TP Đà Nẵng thông qua chủ trương đầu tư bằng ngân sách với tổng vốn hơn 30,6 tỷ đồng, sẽ được triển khai trong năm 2020.


Dự án nâng cấp, sửa chữa BV Tâm thần Đà Nẵng vừa được HĐND TP Đà Nẵng thông qua chủ trương đầu tư bằng ngân sách với tổng vốn hơn 30,6 tỷ đồng, sẽ được triển khai trong năm 2020. Dự án, ngoài việc cải tạo, sửa chữa các khoa phòng hiện có của BV thì sẽ xây mới cơ sở điều trị bệnh nhân tâm thần có hành vi nguy hiểm. Trong đó, khu điều trị bệnh cho người nghiện nhiễm HIV sẽ xây mới 2 tầng khối nhà xét nghiệm; nâng tầng 3, 4 khối nhà điều trị bắt buộc; xây mới hệ thống phòng cháy chữa cháy cho các khu nhà trong bệnh viện; xây mới tường rào dài 60m...

H.QUỲNH