Logo Cung Cấp
Tạm dừng hoạt động biểu diễn Ca Huế để phòng dịch Covid-19

Tạm dừng hoạt động biểu diễn Ca Huế để phòng dịch Covid-19

1 năm trước toquoc.vn

UBND thành phố Huế vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan về việc tạm dừng hoạt động biểu diễn Ca Huế nhằm hạn chế tập trung đông người, phòng chống dịch Covid-19.


Theo đó, thành phố yêu cầu các Câu lạc bộ ca Huế, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tổ chức hoạt động biểu diễn ca Huế trên địa bàn TP. Huế tạm dừng hoạt động biểu diễn ca Huế phục vụ khách kể từ 16h ngày 18/3.

Hoạt động biểu diễn Ca Huế phục vụ du khách được tạm dừng để phòng dịch Covid-19.

Phòng Văn hóa thông tin, Đài Truyền thanh thành phố, UBND các phường, Ban Quản lý các bến xe, thuyền thành phố thông tin rộng rãi, kịp thời để tất cả các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố biết nội dung nêu trên và đồng thuận thực hiện.

UBND thành phố Huế cũng giao trách nhiệm cho Trưởng Công an thành phố, Chủ tịch UBND các phường, Trưởng Ban Qquản lý các bến xe, thuyền thành phố chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND TP. Huế về việc triển khai, giám sát thực hiện các nội dung yêu cầu nêu trên./.

Lê Chung