Logo Cung Cấp
Nhập khẩu từ Campuchia giảm mạnh hơn 48%, xuất khẩu cầm chừng

Nhập khẩu từ Campuchia giảm mạnh hơn 48%, xuất khẩu cầm chừng

1 năm trước haiquanonline.com.vn

2 tháng đầu năm 2020, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Campuchia giảm mạnh trong khi xuất khẩu của nước ta sang quốc gia láng giềng tăng không đáng kể.


Diễn biến xuất nhập khẩu với Campuchia 2 tháng đầu năm 2019 và 2020, đơn vị "triệu USD". Biểu đồ: T,Bình.

Theo thông tin cập nhật của Tổng cục Hải quan, 2 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu từ Campuchia chỉ đạt 138,8 triệu USD, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 267,5 triệu USD.

Như vậy, so với cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu từ quốc gia nay giảm mạnh tới hơn 48%, tương đương 128,7 triệu USD.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhóm hàng khiến kim ngạch nhập khẩu từ Campuchia giảm mạnh là hạt điều.

2 tháng đầu năm ngoái, kim ngạch nhóm hàng này đạt hơn 113 triệu USD, là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất nhập từ Campuchia.

Tuy nhiên, 2 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu hạt điều tụt xuống chỉ còn 23,8 triệu USD.

Ở chiều xuất khẩu, 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Campuchia đạt gần 671 triệu USD, tăng khoảng 40 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái, tăng khoảng 6%.

2 tháng đầu năm có 2 nhóm hàng xuất khẩu sang Campuchia đạt kim ngạch từ 100 triệu USD trở lên là sắt thép và dệt may với kim ngạch lần lượt là 125 triệu USD và 101 triệu USD.

Tuy nhiên, trong khi dệt may đạt kim ngạch tăng trưởng khoảng 16 triệu USD, thì sắt thép bị sụt giảm khoáng 45 triệu USD.

Một số nhóm hàng xuất khẩu sang Campuchia có biến động đáng chú ý như: Xăng dầu đạt 62 triệu USD (giảm gần 16 triệu USD); thủy sản tăng mạnh gấp hơn 3 lần, đạt 10,7 triệu USD…

Như vậy, hết tháng 2, Việt Nam đang xuất siêu gần 560 triệu USD sang Campuchia.

Thái Bình