Logo Cung Cấp
Chi bộ Vụ 4 VKSND tối cao tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2022

Chi bộ Vụ 4 VKSND tối cao tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2022

1 năm trước baovephapluat.vn

Ngày 19/3, tại trụ sở cơ quan, Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4) - VKSND tối cao đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.


Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 4 dự và chỉ đạo Đại hội.

Theo báo cáo, Chi bộ Vụ 4 hiện có 21 đảng viên chính thức, 1 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Định kỳ hàng quý, Chi bộ lựa chọn một nội dung cụ thể về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để sinh hoạt chuyên đề.

Chi bộ Vụ 4 đã chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thường xuyên phối hợp với lãnh đạo đơn vị trong việc triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao đến toàn thể đảng viên, công chức trong Chi bộ; triển khai đồng bộ với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chi ủy Chi bộ Vụ 4 nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội.

Cùng với đó, lãnh đạo đơn vị đã tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác được giao. Theo đó, tỷ lệ kiểm sát việc thụ lý giải quyết tin báo đạt 100%, số lượng và tỷ lệ tin báo quá hạn không có. Tỷ lệ bắt, tạm giữ chuyển khởi tố đạt trên 90%; tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 100%; quyết định truy tố đúng thời hạn và đúng tội danh đạt 100%.

Không có án CQĐT đình chỉ điều tra bị can vì lý do không phạm tội; không có vụ án nào Tòa tuyên bị cáo không phạm tội; các bị cáo được Tòa án xét xử đúng với tội danh mà Viện kiểm sát truy tố đạt tỷ lệ 100%; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ 100%, không để đơn tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong dư luận nhân dân….

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Vụ 4 tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức để mọi người nhận thức đúng và và đầy đủ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng để Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt trong Chi ủy, Chi bộ; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa chi bộ với chính quyền, giữa đảng viên và quần chúng.

Tập thể lãnh đạo đơn vị chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ 4 nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng thời, phấn đấu hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu công tác theo quy định của Ngành và trong Nghị quyết số 96/NQ/2019/QH14 của Quốc hội. Chú trọng và nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án về ma túy; chú ý các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài…

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ Vụ 4 nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí. Kết quả, đồng chí Hoàng Văn Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ 4 được bầu làm Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng tiến hành bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội.

P.V