Logo Cung Cấp
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Hà Nội còn phải chiến đấu trong khoảng 10 tuần nữa

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Hà Nội còn phải chiến đấu trong khoảng 10 tuần nữa

1 năm trước www.tienphong.vn

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho rằng, Hà Nội đang bước vào tuần thứ 2 cao điểm chống dịch. Theo thực tiễn tại Trung Quốc, cả quá trình diễn biến dịch bệnh kéo dài 12 tuần, đến tuần thứ 9 mới bắt đầu giảm. Vì thế, Hà Nội còn phải chiến đấu trong khoảng 10 tuần nữa.


Thanh Hằng - Trường Phong