Logo Cung Cấp
An Giang: Gia hạn nộp kinh phí Công đoàn đến hết tháng 6-2020

An Giang: Gia hạn nộp kinh phí Công đoàn đến hết tháng 6-2020

1 năm trước baoangiang.com.vn

Ngày 19-3, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú ký văn bản thống nhất chủ trương cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước có đông lao động, đang hoạt động ở lĩnh vực chế biến thủy sản, giao thông vận tải, du lịch... trên địa bàn tỉnh thực sự khó khăn chậm đóng kinh phí Công đoàn năm 2020 đến hết tháng 6-2020, chờ chủ trương mới.


Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang giao Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh rà soát, thống kê nắm danh sách các doanh nghiệp trực thuộc đang thực sự khó khăn thuộc đối tượng hỗ trợ để thông báo bằng văn bản chủ trương của Công đoàn tỉnh.

Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng kinh phí vào 6 tháng cuối năm 2020, có thể chia ra nộp cùng kinh phí quý III, quý IV năm 2020. Chủ trương này nhằm thực hiện chương trình “Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp”, góp phần động viên, chia sẻ phần nào khó khăn của doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19, đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động.

MỸ HẠNH