Logo Cung Cấp
Tạm dừng các đường bay quốc tế đến hết tháng 4

Tạm dừng các đường bay quốc tế đến hết tháng 4

1 năm trước vnews.gov.vn


Do diễn biến dịch COVID-19 ngày càng nghiêm trọng và chính sách hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới giữa các nước nên Vietnam Airlines tạm ngưng các đường bay quốc tế đến hết ngày 30-4.