Logo Cung Cấp
TP.HCM: Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7

TP.HCM: Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7

1 năm trước baodansinh.vn

Sau gần 01 năm, ngày 18/3, tại cuộc họp bất thường của Hội đồng nhân dân quận 7, đã bầu ông Hoàng Minh Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7 nhiệm kỳ 5 năm.


Kỳ họp lần thứ 11 (kỳ họp bất thường) của Hội đồng nhân dân quận 7, TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7. Kết quả cho thấy có 35/39 phiếu đồng ý cử ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Phó bí thư quận ủy quận 7, giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7 nhiệm kỳ 5 năm.

Ông Hoàng Minh Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Như vậy sau gần một năm (tháng 4.2019), ông Lê Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7 chuyển về giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, đến nay Ủy ban nhân dân quận 7, TP. Hồ Chí Minh mới có Tân Chủ tịch.

ông Hoàng Minh Tuấn Anh sinh năm 1977, trình độ Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình, kiến trúc sư, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Hoàng Minh Tuấn Anh từng công tác tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc Từ năm 2014 tới nay là Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

HẢI LINH