Logo Cung Cấp
Công an chính quy về xã để sát dân, gần dân hơn

Công an chính quy về xã để sát dân, gần dân hơn

1 năm trước vnews.gov.vn


Sau 3 đợt triển khai, đến nay, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được bố trí công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã. Thực tiễn cho thấy, bước đầu, việc đưa công an chính quy về xã đã được chính quyền và nhân dân ủng hộ, tin tưởng, tấm lá chắn bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đã được tăng thêm sức mạnh.