Logo Cung Cấp
Thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

1 năm trước baohatinh.vn

Chiều 19/3, Ban pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh họp thẩm tra các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc họp. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền cùng dự.

Theo tờ trình, dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với trưởng công an, phó trưởng công an và Ccng an viên thường trực các xã, thị trấn nghỉ việc để bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn thì tổng số công an xã cần giải quyết chế độ là 194 người, gồm 70 trưởng công an xã, 98 phó trưởng công an xã và 26 công an viên thường trực.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa trình bày các tờ trình, dự thảo nghị quyết

Dự kiến, ngoài việc được hưởng các chế độ, chính sách hiện hành theo quy định của trung ương, các đối tượng này còn được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách là 14,55 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thanh Hải: Cần xem xét kỹ phạm vi điều chỉnh, đối tượng, thời gian áp dụng đối với dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với trưởng công an, phó trưởng công an và công an viên thường trực các xã, thị trấn nghỉ việc để bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn

Đối với tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân tại ban tiếp công dân tỉnh; huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh thì các công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân sẽ được hỗ trợ bằng 70% tiền lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời gian hỗ trợ kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực cho đến khi bộ, ngành trung ương có quy định mới.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền đánh giá cao sự chuẩn bị của UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, việc ban hành các Nghị quyết là cần thiết, tạo điều kiện cho địa phương sắp xếp, ổn định tổ chức, bộ máy và đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đầy đủ, đúng chính sách, chế độ đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các địa phương rà soát, đánh giá tổng thể thực trạng chất lượng công chức công an xã, thị trấn hiện nay đã bố trí sang công việc khác để xem xét, bố trí công tác phù. Đánh giá cơ sở vật chất để bố trí nơi làm việc phù hợp cho công an xã, thị trấn. Quan tâm việc bố trí công chức chuyên trách thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các địa phương.

Lưu Thành