Logo Cung Cấp
Năm Bảy Bảy (NBB) sắp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%

Năm Bảy Bảy (NBB) sắp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%

1 năm trước toquoc.vn

Như vậy Năm Bảy Bảy sẽ chi khoảng 233 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông.


Ngày 3/4 tới đây CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán NBB) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.500 đồng. Thời gian thanh toán vào 28/4/2020.

Như vậy với hơn 93,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Năm Bảy Bảy sẽ chi khoảng 233,3 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2019 doanh thu Năm Bảy Bảy đạt hơn 331 tỷ đồng doanh thu, giảm 71% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giảm mạnh ở doanh thu bán lô đất và đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng với mức giảm hơn 1 nửa so với cùng kỳ; khoản doanh thu kinh doanh căn hộ không phát sinh trong khi năm 2018 có ghi nhận gần 492 tỷ đồng.

Nhờ khoản lãi từ chuyển nhượng cổ phần gần 123 tỷ đồng phát sinh trong quý 3/2019 nên doanh thu tài chính năm 2019 của Năm Bảy Bảy đã tăng trưởng mạnh. Kết quả, Năm Bảy Bảy ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế cuối năm đạt 354 tỷ đồng, tăng đột biến 129% so với năm 2018, tương ứng EPS đạt 3.575 đồng.

Tính đến hết năm 2019 Năm Bảy Bảy còn hơn 678 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và gần 480 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Ngoài ra công ty còn 131 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Nguyên Phương

Tin cùng danh mục