Logo Cung Cấp
Nam Định xây dựng Công an huyện vững mạnh

Nam Định xây dựng Công an huyện vững mạnh

1 năm trước vnews.gov.vn

Trong những năm qua cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành Công an cũng đã có nhiều giải pháp cụ thể hóa các chủ trương lớn, mà trong đó việc tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, tập trung xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện đã đem lại những kết quả tích cực.