Logo Cung Cấp
Nga xem xét khả năng sửa đổi học thuyết quân sự

Nga xem xét khả năng sửa đổi học thuyết quân sự

1 năm trước vtc.vn

Hội đồng An ninh Nga lên kế hoạch đệ trình Tổng thống Putin dự thảo mới nhất về các khái niệm phát triển lực lượng vũ trang giai đoạn 2021-2025.


Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev thông báo, các văn bản hướng dẫn về khái niệm xây dựng và phát triển các cơ quan và lực lượng vũ trang Liên bang Nga sẽ được đệ trình Tổng thống Putin trong tháng 3/2020.

Hội đồng An ninh Nga thảo luận về xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang. (Ảnh: Kremlin.ru)

Các khái niệm mới trên sẽ được áp dụng cho một loạt cơ quan an ninh, quân sự như Lực lượng Vệ Binh, Bộ Tình trạng khẩn cấp, Cơ quan An ninh liên bang, Cơ quan Tình báo và Ban điều hành Chương trình đặc biệt của Tổng thống Liên bang Nga.

Chúng tôi đã thảo luận về các khái niệm xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang. Dự án nhận được nhiều sự ủng hộ. Ngoài ra, các đề xuất bổ sung tiếp tục được điều chỉnh. Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác sẽ hoàn thiện, sau đó đệ trình lên Hội đồng An ninh, trước khi Tổng thống xem xét phê duyệt trước ngày 30/3 năm sau”, ông Nikolai Patrushev cho biết.

Hội đồng An ninh sẽ phân tích và đệ trình thêm các đề xuất với Tổng thống. Trong trường hợp cần thiết, có thể “điều chỉnh học thuyết quân sự của Liên bang Nga”. Sau khi dự thảo trên được thông qua, kế hoạch xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang Liên bang Nga sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Người đứng đầu Hội đồng An ninh Liên bang Nga nhấn mạnh, tình hình chính trị quân sự trên thế giới đang thay đổi cực kỳ nhanh và theo hướng bất lợi cho Nga. Do đó, Tổng thống Putin ủng hộ việc cải tổ lực lượng quân sự Nga, phù hợp với tình hình hiện nay.

(Nguồn: TASS)

Minh Tuấn