Logo Cung Cấp
Chi tiết nội dung giảm tải các môn, giáo viên và học sinh cần đặc biệt lưu ý

Chi tiết nội dung giảm tải các môn, giáo viên và học sinh cần đặc biệt lưu ý

2 tháng trước vtc.vn

Bộ GD&ĐT đưa ra văn bản hướng dẫn chi tiết các nội dung được giảm tải trong chương trình học kỳ II năm học 2019-2020 từ cấp Tiểu học, THCS, THPT.


Cụ thể, về nội dung giảm tải, Bộ GD&ĐT tập trung vào các lớp cuối cấp của mỗi bậc học, đặc biệt ở trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Việc cắt giảm được thực hiện theo nguyên tắc yêu cầu tối thiểu cần đạt với mỗi môn học/lớp học, chỉ tinh giản nội dung nâng cao, trùng lặp giữa các môn học. Một số nội dung được tích hợp theo các chủ đề để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về kiến thức, kỹ năng.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT các trường không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản và các nội dung được ghi chú "không dạy", "không làm", "không thực hiện"

Chi tiết nội dung giảm tải bậc Tiểu học

Chi tiết nội dụng giảm tải bậc THCS và THPT:

Video: Giới trẻ hưởng ứng lời kêu gọi chống dịch Covid-19.