Logo Cung Cấp
Kết quả đào tạo trực tuyến, từ xa của trường đại học có được công nhận?

Kết quả đào tạo trực tuyến, từ xa của trường đại học có được công nhận?

2 tháng trước anninhthudo.vn

Không tổ chức học tập trung nhưng để đảm bảo kế hoạch năm học nên hiện các trường đại học đã tổ chức học online cho sinh viên. Là những người tiếp cận nhanh với công nghệ nên việc triển khai hình thức này với đa phần sinh viên không gặp khó khăn, tuy nhiên kết quả sẽ được các trường đại học công nhận như thế nào, đang là băn khoăn của nhiều sinh viên.


ANTĐ