Logo Cung Cấp
Huyện Ứng Hòa đột phá trong sản xuất nông nghiệp

Huyện Ứng Hòa đột phá trong sản xuất nông nghiệp

1 năm trước laodongthudo.vn

Là huyện thuần nông nên ngay khi bắt tay thực hiện các mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã xác định rõ vai trò quan trọng của việc biến những khó khăn của địa phương thành lợi thế để phát triển nông nghiệp.


Thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020”, huyện Ứng Hòa đã chủ động tích cực chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, xây dựng, ban hành các cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế trong sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, theo vùng sản xuất tập trung.

Mô hình trồng rau quả công nghệ cao tại xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa đang phát huy hiệu quả kinh tế (Ảnh: Ánh Ngọc).

Toàn huyện đã cơ bản hoàn thành việc dồn điền đổi thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, từ đó đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung quy mô với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa nông nghiệp và đang từng bước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để tạo ra sản phẩm năng suất, chất lượng làm tăng thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác.

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đến tháng 7/2019 (giá so sánh) ước đạt 1.920 tỷ đồng, đạt 46,92% kế hoạch năm (tăng 4,29% so cùng kỳ năm trước). Tổng giá trị sản xuất thực tế Nông nghiệp ước đạt 2.473tỷ đồng, chiếm 35,7% cơ cấu ngành kinh tế.

Cơ cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Giá trị ngành trồng trọt đạt 425 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2018, giá trị ngành chăn nuôi đạt 981 tỷ đồng, tăng 4,02% so với cùng kỳ năm trước, giá trị sản xuất thủy sản đạt 514 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất tập trung có quy mô lớn, dần hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, sản xuất theo hướng công nghệ cao. Trong trồng trọt điển hình là mô hình cánh đồng mẫu lớn, một giống lúa, một thời vụ lúa J02 diện tích trên 3.300 ha, tỷ lệ lúa chất lượng cao đạt 68,6%; các mô hình trồng rau an toàn, dưa lưới ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng kính với tổng diện tích diện tích 14.200m2 tại xã Sơn công, Phù Lưu, Hồng Quang

Trong chăn nuôi gia súc, gia cầm các trang trại đã mở rộng ứng dụng công nghệ để điều khiển nhiệt độ, theo dõi tự động hóa. Điển hình là mô hình chăn nuôi lợn quy mô 2400 nái và 17.000 lợn thịt, chuồng kín, điều khiển nhiệt độ của hộ ông Nguyễn Văn Thanh xã Vạn Thái, mô hình trại gà đẻ trứng, ứng dụng tự động hóa cho ăn, thu trứng có liên kết bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp, quy mô 60.000 gà đẻ trứng, hiện đã nuôi 20.000 gà trứng của hộ ông Đặng Hữu Hỷ tại xã Sơn Công...

Trong nuôi trồng thủy sản đang hình thành các mô hình nuôi thủy sản sông trong ao xã Trầm Lộng, xã Liên Bạt... kiểm soát môi trường nuôi, nuôi với mật độ cao, sản phẩm cá đồng đều và tiết kiệm chi phí tăng năng suât, hiệu quả trên đơn vị diện tích. Ngoài ra nhiều hộ nuôi trồng thủy sản đã ứng dụng công nghệ thông tin trong điều khiển tự động từ xa máy cho ăn, quạt nước... đã giảm công lao động và giảm rủi ro trong nuôi trồng thủy sản.

Đến nay toàn huyện đã có 8 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Các mô hình trên đã góp phần nâng cao năng suất, giá trị trên ha canh tác và nâng cao đời sống nông dân.

Trong xây dựng nông thông mới, huyện tiếp tục hỗ trợ, đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công trình hạ tầng nông thôn ở các xã; đường làng ngõ xóm, hệ thống thoát nước được kiên cố hóa đảm bảo đáp ứng yêu cầu; đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, giao thông nội đồng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp; cải tạo, xây mới các công trình trường học đảm bảo nhu cầu giảng dạy và học tập của địa phương...

Với những cố gắng và nỗ lực trong suốt thời gian qua, tính đến nay, toàn huyện đã có 19/28 xã được Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 11 xã so với thời điểm kết thúc giai đoạn 1 (12/2015). Phấn đấu hết năm 2020 toàn huyện có 28/28 xã đạt chuẩn nông thông mới, đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.