Logo Cung Cấp
Hết thời lập hãng bay để bán cho nước ngoài

Hết thời lập hãng bay để bán cho nước ngoài

1 năm trước www.tienphong.vn

Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị định sửa đổi một số điều Nghị định 92/2016 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Đáng chú ý, nghị định mới chỉ cho phép các hãng hàng không Việt Nam bán tối đa 34% cổ phần cho nước ngoài, thay vì 49% như một số hãng đề xuất. Đồng thời, chỉ cần 300 tỷ để được khai thác 10 tàu bay.


Các hãng hàng không Việt Nam không được bán cổ phần cho nhà đầu tư ngoại vượt quá 34% vốn điều lệ.

Theo đó, điểm đáng chú ý của nghị định mới là, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không được huy động vốn đầu tư nước ngoài, nhưng nhà đầu tư nước ngoài chiếm không quá 34% vốn điều lệ (tăng thêm 4% so với quy định cũ).

Bắt buộc phải có ít nhất một cá nhân hoặc một pháp nhân Việt Nam giữ phần vốn điều lệ lớn nhất.

Trường hợp pháp nhân Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn (doanh nghiệp liên doanh), phần vốn góp nước ngoài chiếm không quá 49% vốn điều lệ của pháp nhân.

Trước đó, khi xây dựng Dự thảo Nghị định trên, Bộ GTVT đã nhận được một số góp ý, đề xuất cho phép nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại (nới room) từ 30% lên tối đa 49% vốn điều lệ. Đề xuất này cũng được Bộ GTVT đưa ra lấy ý kiến.

Tuy nhiên, một số ý kiến góp ý không thể nâng tỷ lệ cao như vậy, tránh tình trạng lập hãng hàng không với mục đích để bán lại cho nhà đầu tư nước ngoài, thay vì mục tiêu kinh doanh vận tải hàng không. Do đó, cuối cùng Bộ GTVT trình Thủ tướng phương án chỉ cho phép nhà đầu tư ngoại sở hữu không quá 34% vốn điều lệ hãng hàng không.

Nghị định sửa đổi một số điều Nghị định 92/2016 cũng giảm vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không.

Cụ thể, theo quy định mới, mức vốn tối thiểu để khai thác đến 10 tàu bay là 300 tỷ đồng (thay vì 700 tỷ đồng như quy định cũ), khai thác từ 11 - 30 tàu bay là 600 tỷ đồng (thay vì 1.000 tỷ đồng) và khai thác trên 30 tàu bay là 700 tỷ đồng (thay vì 1.300 tỷ đồng).

Cùng đó, Nghị định mới cũng bỏ quy định phân biệt vốn tối thiểu giữa khai thác đường bay nội địa và quốc tế khác nhau như trước đây.

Riêng mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung vẫn giữ như cũ là 100 tỷ đồng.

Nghị định cũng thay đổi về tuổi tau bay nhập khẩu về Việt Nam. Với tàu bay chở khách không quá 10 tuổi nếu thuê, mua; không quá 20 tuổi nếu thuê.

Với tàu bay chở hàng, tàu bay thuê mua không quá 15 tuổi, tàu bay thuê không quá 25 tuổi.

Nghị định sửa đổi, bổ sung cũng cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực; năng lực sản xuất phương án kinh doanh và điều kiện về trụ sở, địa điểm kinh doanh chính tại Việt Nam; các thủ tục cấp giấy phép, cấp lại, hủy bỏ giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, hàng không chung…

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

Lê Hữu Việt