Logo Cung Cấp
Đề xuất bổ sung chế độ hưởng BHXH tự nguyện

Đề xuất bổ sung chế độ hưởng BHXH tự nguyện

1 năm trước vnews.gov.vn


Bộ LĐTBXH đề xuất bổ sung 3 gói BHXH tự nguyện mới, gồm chế độ thai sản, chế độ ốm đau và chế độ trợ cấp gia đình/trẻ em, bên cạnh chế độ BHXH tự nguyện hiện hành (Hưu trí và tử tuất). Theo đó, người lao động sẽ được hưởng chế độ thai sản khi tham gia BHXH tự nguyện từ đủ 12 tháng trở lên và không được nhận BHXH một lần. Không được nhận BHXH một lần cũng là điều kiện để người lao động có thể được hưởng 2 chế độ còn lại. Từ con số 6.100 người tham gia BHXH tự nguyện vào năm 2008, 10 năm sau con số này đã tăng lên 270.000 người. Trong 5 năm qua, bình quân mỗi năm tăng khoảng 7.400 người, tuy nhiên việc triển khai chính sách này vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là số đối tượng tham gia còn thấp (mới chiếm khoảng 0,45% lực lượng lao động). Việc bổ sung các chính sách hưởng, đồng thời linh hoạt các phương thức đóng - hưởng sẽ góp phần cải thiện tình trạng này./.