Logo Cung Cấp
Phó phòng đi bồi dưỡng ở nước ngoài rồi gửi đơn về nước xin... nghỉ việc

Phó phòng đi bồi dưỡng ở nước ngoài rồi gửi đơn về nước xin... nghỉ việc

1 năm trước vnmedia.vn

Ngày 23/11, theo nguồn tin của PV Dân trí, Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ vận động một phó phòng đi bồi dưỡng ở nước ngoài trở về nước.


Chi cục Biển và Hải đảo (Sở Tài nguyên và Môi trường Cà Mau) - nơi bà D.H.Th. công tác. (Ảnh: CTV)

Theo Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau, bà D.H.Th. là một phó phòng thuộc Chi cục Biển và Hải đảo (Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Cà Mau). Bà Th. công tác tại Chi cục từ tháng 12/2011; sau đó được tuyển dụng vào công chức.

Đầu năm 2018, bà D.H.Th. được UBND tỉnh Cà Mau cho phép đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tại Úc. Thời gian khóa bồi dưỡng từ tháng 2/2018 đến tháng 7/2019.

Tuy nhiên đến nay đã quá thời gian cho phép mà bà Th. vẫn chưa về nước.

Do đó, Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau đề nghị các đơn vị chức năng phối hợp hỗ trợ vận động bà Th. trở về đơn vị thực hiện công việc theo quy định trước khi xin nghỉ.

Trước đó, cuối tháng 7/2019, Chi cục Biển và Hải đảo đã thông báo bằng văn bản nhiều lần đến bà D.H.Th. và gia đình, yêu cầu bà Th. về nước đến đơn vị trình diện. Tuy nhiên, cả bà Th. và đại diện gia đình đều không phản hồi. Cùng thời gian này, bà Th. gửi đơn từ nước ngoài về xin nghỉ việc.

https://dantri.com.vn/xa-hoi/pho-phong-di-boi-duong-o-nuoc-ngoai-roi-gui-don-ve-nuoc-xin-nghi-viec-20191123103534146.htm

(theo Dân trí)