Logo Cung Cấp
Phát động phong trào sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn

Phát động phong trào sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn

1 năm trước vnews.gov.vn

Để xây dựng một nền sản xuất sạch hơn, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức phát động phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng.