Logo Cung Cấp
Đầu tư 44,5 tỷ đồng cho cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề

Đầu tư 44,5 tỷ đồng cho cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề

1 năm trước cadn.com.vn

Theo ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH TP Đà Nẵng, trong năm 2019, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đầu tư xây dựng cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị giảng dạy cho 48 lượt nghề với tổng kinh phí đầu tư hơn 44,5 tỷ đồng.


Theo ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH TP Đà Nẵng, trong năm 2019, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đầu tư xây dựng cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị giảng dạy cho 48 lượt nghề với tổng kinh phí đầu tư hơn 44,5 tỷ đồng. Công tác đầu tư nghề trọng điểm, trường được lựa chọn nghề trọng điểm cũng nhận được sự quan tâm và đầu tư có hiệu quả từ các cấp Bộ, ngành, trung ương, trong đó có 16 nghề cấp độ quốc tế, 11 nghề cấp độ Asean và 11 nghề cấp độ quốc gia.

PHƯƠNG KIẾM