Logo Cung Cấp
Hà Nam sẽ sử dụng học bạ điện tử đầu tiên của cả nước

Hà Nam sẽ sử dụng học bạ điện tử đầu tiên của cả nước

1 năm trước vnews.gov.vn


Cùng với hệ thống sổ điểm điện tử đã được triển khai từ năm học 2013-2014, ngành giáo dục Hà Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện triển khai ứng dụng hệ thống học bạ điện tử ở tất cả các trường phổ thông, sớm bỏ hoàn toàn học bạ giấy.