Logo Cung Cấp
Giám sát điều chỉnh lương tối thiểu vùng

Giám sát điều chỉnh lương tối thiểu vùng

9 tháng trước nld.com.vn

LĐLĐ TP HCM ngày 5-12 đã có công văn hướng dẫn và giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu (LTT) vùng năm 2020.


Theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức LTT vùng đối với lao động làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ), mức LTT vùng được áp dụng trên địa bàn TP HCM từ ngày 1-1-2020 là 4.420.000 đồng/tháng (vùng I). Riêng đối với các doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trên địa bàn huyện Cần Giờ, mức LTT vùng là: 3.920.000 đồng/tháng (vùng II). LĐLĐ TP đề nghị Công đoàn (CĐ) cấp trên cơ sở khi triển khai điều chỉnh LTT vùng cần phối hợp với cơ quan quản lý lao động cùng cấp tiến hành tập huấn cho CĐ cơ sở về nội dung, phương pháp điều chỉnh LTT vùng để có sự thống nhất trong việc điều chỉnh. Khi điều chỉnh LTT vùng cần xem xét đến tay nghề của người lao động (NLĐ) để có mức điều chỉnh hợp lý giữa người mới được tuyển dụng và người có thâm niên làm việc tại DN, bảo đảm công bằng, hợp lý. Khi điều chỉnh LTT vùng, DN không được cắt giảm các chế độ đã được pháp luật quy định. Đối với các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng... do DN quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của DN theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp không được cắt giảm các chế độ đã được pháp luật quy định khi điều chỉnh lương tối thiểu vùng

Ngoài việc điều chỉnh LTT, DN không được hạ bậc lương đang hưởng của NLĐ và vẫn phải bảo đảm thực hiện quy chế xét nâng lương định kỳ đã được thỏa thuận trong HĐLĐ; thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của DN. Sau khi CĐ cơ sở đã thống nhất với DN về mức điều chỉnh LTT vùng thì công khai cho NLĐ biết và phối hợp với DN điều chỉnh lại tiền lương trong HĐLĐ cho phù hợp.

Tin-ảnh: T.Ngôn