Logo Cung Cấp
Chương trình học bổng France Excellence 2020

Chương trình học bổng France Excellence 2020

1 năm trước nhandan.com.vn

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam thông tin về chương trình học bổng France Excellence 2020, dành cho sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ Thạc sĩ 2 và Tiến sĩ.


Các chuyên ngành học ưu tiên bao gồm: Khoa học cơ bản, Đào tạo kỹ sư, Kinh tế và quản lý, Luật.

Học bổng được cấp trong 12 tháng đối với trình độ Thạc sĩ 2 và cấp trong 36 tháng đối với trình độ Tiến sĩ. Các sinh viên được học bổng của Chương trình France Excellence nhận được sinh hoạt phí hằng tháng là 700 Euro cho Thạc sỹ 2 và 1.060 Euro cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ, bên cạnh đó còn được hưởng bảo hiểm trực tiếp (bảo hiểm bổ sung và bảo hiểm trách nhiệm dân sự).

Điều kiện xin học bổng là các ứng viên phải có quốc tịch Việt Nam, dưới 40 tuổi ở thời điểm nộp hồ sơ xin học bổng. Các thí sinh ở tất cả các tỉnh thành của Việt Nam, các tổ chức dân sự, các cơ quan nhà nước hay tư nhân đều có thể nộp hồ sơ. Các nghiên cứu sinh Tiến sĩ đồng giám sát hay đồng hướng dẫn vừa làm nghiên cứu sinh ở Pháp vừa ở Việt Nam được phép nhận học bổng.

Việc xét duyệt thí sinh được thực hiện trên cơ sở xét duyệt hồ sơ và sau đó các thí sinh có hồ sơ đươc lựa chọn sẽ qua phỏng vấn. Hạn cuối cùng nộp hồ sơ vào ngày 10-1-2020. Phỏng vấn các thí sinh đã được lựa chọn qua vòng xét duyệt hồ sơ vào tháng 3-2020 và thông báo kết quả từ giữa tháng 4-2020.

THANH XUÂN