Logo Cung Cấp
Ông Nguyễn Hải Liên trao tặng công trình nghiên cứu 30 năm cho Nhà nước

Ông Nguyễn Hải Liên trao tặng công trình nghiên cứu 30 năm cho Nhà nước

1 năm trước www.tienphong.vn

Ngày 23/11 - ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ hiến tặng thành quả sưu tầm nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể do nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hải Liên tặng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Trong buổi lễ, ông Đào Hồng Tuyển tặng 20 tỷ cho nghiên cứu bảo tồn văn hóa dân gian


Thủ tướng Chính phủ tặng hoa và quà cho gia đình nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Liên.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Liên là một nhà nghiên cứu hàng đầu về văn hóa Chăm và Raglai, với nhiều công trình được giải thưởng, tiêu biểu là Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật do Chủ tịch nước tặng năm 2017 Ông đã dành hơn 30 năm nghiên cứu về văn hóa phi vật thể Chăm, Raglai. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, ông đã đạt được nhiều thành tựu nghiên cứu, sưu tầm văn hóa truyền thống quý báu và quyết định trao tặng lại cho Nhà nước thông qua Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng cho rằng, xuyên suốt chiều dài lịch sử, trải qua hàng ngàn năm văn hiến, văn hóa được coi là một sức mạnh nền tảng trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc trong tiến trình dựng nước và giữ nước. Bản sắc văn hóa là một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên bản sắc dân tộc. Dân tộc nào gìn giữ được bản sắc của mình thì dân tộc đó mãi mãi trường tồn.

Theo Thủ tướng, đây không là việc dễ dàng, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghiệp hóa, đô thị hóa và hội nhập quốc tế. Vì vậy, phát huy các di sản văn hóa dân gian trong thời kỳ hiện đại không chỉ là bảo tồn cho đúng các giá trị nguyên bản mà còn phải phát triển thêm các giá trị tốt đẹp để làm phong phú đời sống tinh thần của dân tộc.

Thủ tướng nhấn mạnh, văn hóa không phải là thứ được sản xuất trong 1 ngày, nó được kết tụ và bồi lắng như thạch nhũ, hạt ngọc trai, trải qua suốt chiều dài lịch sử của cả dân tộc. Sự ra đời và định hình của văn hóa dân gian ở những giai đoạn sớm nhất của lịch sử dân tộc đã hình thành quan điểm cho rằng văn hóa dân gian là “văn hóa gốc”, là cội nguồn, sản sinh và nuôi dưỡng các hình thức của văn hóa dân tộc. Văn hóa dân gian còn là văn hóa của quần chúng lao động, mang tính bản địa, tính nội sinh cao. Trải qua hàng nghìn năm, ông cha ta đã để lại một kho tàng văn hóa dân gian đồ sộ với ca dao, hò vè, tín ngưỡng dân gian, lễ hội, các loại hình diễn xướng dân gian (múa rối, ca trù, trống quân, hát xẩm...), các nghề thủ công truyền thống..., cùng với các di sản văn hóa vật thể độc đáo khác trở thành tài sản, hình thành nên bản sắc văn hóa độc đáo của nước ta.

Sự đa dạng, phong phú, đặc sắc về văn hóa không chỉ là lợi thế cho ngành du lịch (đứng ở góc độ nào đó nó chính là “thương hiệu”, là giá trị và hình ảnh của đất nước chúng ta trong con mắt bạn bè quốc tế mà bấy lâu nay chúng ta còn chưa quan đâm, đầu tư và phát triển đúng cách), mà đây còn là đòn bẩy quan trọng cho đoàn kết, kết nối và thu hút nguồn lực của đất nước ta. Bạn bè quốc tế đánh giá cao văn hóa vật thể cũng như phi vật thể của Việt Nam. Chúng ta có nhiều di sản được văn hóa được UNESCO công nhận.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những tâm huyết, đóng góp to lớn của nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Liên và nhấn mạnh, chúng ta cần tìm ra và phát huy những giá trị kinh tế và giá trị văn hóa trong văn hóa dân gian. Phải biến văn hóa trở thành di sản và tạo sinh kế cho người dân. Đây là vai trò của công tác quản lý nhà nước về văn hóa. Đồng thời, có chính sách ghi nhận, tôn vinh xứng đáng với các cá nhân, tổ chức tài trợ, tham gia vào công tác bảo tồn di sản văn hóa dân gian nói riêng, văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung.

Lễ ký biên bản bàn giao công trình nghiên cứu

Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hải Liên và lãnh đạo Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia đã ký biên bản thỏa thuận hiến tặng. Cũng ngay trong buổi lễ, hưởng ứng mong mỏi của Thủ tướng về các cá nhân, doanh nghiệp tham gia vào hỗ trợ công tác bảo tồn văn hóa dân gian, văn hóa dân tộc Việt Nam, ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch tập đoàn Tuần Châu đã quyết định tặng 20 tỷ cho hỗ trợ công tác bảo tồn di sản văn hóa dân gian. Cuối buổi lễ, ông Đào Hồng Tuyển đã gặp ngay Bộ trưởng Bộ VHTTDL đề nghị Bộ trưởng chỉ đạo các bộ phận chức năng liên hệ và sớm có phương án sử dụng nguồn kinh phí trao tặng để ông chuyển tiền hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Trung Vũ