Logo Cung Cấp
Trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ

Trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ

1 năm trước baocantho.com.vn

Ngày 23-11-2019, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức trao bằng tiến sĩ cho 14 nghiên cứu sinh và bằng thạc sĩ cho 400 học viên cao học. Kết quả mà các nghiên cứu sinh, học viên cao học đạt được đã đáp ứng những yêu cầu khoa học, được Hội đồng đánh giá luận án cấp trường đánh giá cao và đóng góp cho phát triển kinh tế -xã hội khu vực ĐBSCL và cả nước.


2 nghiên cứu sinh có thành tích xuất sắc được nhà trường khen thưởng.

Hiện nay, Trường Đại học Cần Thơ đào tạo 48 ngành, chuyên ngành trình độ thạc sĩ và 19 ngành trình độ tiến sĩ, với 3.181 người theo học. Trong đó, có 1 nghiên cứu sinh và 17 học viên cao học là người nước ngoài đến từ 11 quốc gia trên thế giới. Tính đến nay, số lượng nghiên cứu sinh và học viên cao học của trường đã tốt nghiệp là 173 tiến sĩ và 10.885 thạc sĩ.

Tin, ảnh: CÁT ĐẰNG