Logo Cung Cấp
Xác minh vụ việc phát sinh chi phí khám, chữa bệnh cho các bệnh nhân đã chết

Xác minh vụ việc phát sinh chi phí khám, chữa bệnh cho các bệnh nhân đã chết

1 năm trước nhandan.com.vn

Ông Trần Duy Linh, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai vừa ký công văn khẩn số 1744/SYT-NVY gửi Bảo hiểm Xã hội tỉnh, các đơn vị y tế trực thuộc Sở và Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai khẩn trương rà soát, xác minh thông tin bảy trường hợp đã chết song vẫn phát sinh chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.


Sở Y tế Gia Lai.

Theo phản ánh của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, qua kiểm tra, đơn vị này phát hiện bảy trường hợp sau khi đã chết vẫn phát sinh 12 lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với số tiền trên 100 triệu đồng.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã ra văn bản khẩn, thực hiện theo công văn số 6681/BYT-BH ngày 12-11-2019 của Bộ Y tế chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin và báo cáo kết quả khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với bảy trường hợp nêu trên.

Danh sách bảy trường hợp đã chết song vẫn phát sinh khám, chữa bệnh.

PHAN HÒA