Logo Cung Cấp
Chẳng ai bước đi cạnh bên, người trẻ có dám ngày đêm theo đuổi đam mê?

Chẳng ai bước đi cạnh bên, người trẻ có dám ngày đêm theo đuổi đam mê?

1 năm trước news.zing.vn

Làm chính là bản năng, là gen bên trong của thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay. Họ không ngừng đột phá và tạo nên định nghĩa mới. Khi có quyết tâm, không gì có thể ngăn cản bước chân


Giang Phan Ninh