Logo Cung Cấp
Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động

Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động

1 năm trước sggp.org.vn

Chiều 23-11, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng và Viễn thông Đà Nẵng ký kết biên bản hợp tác về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động chữ thập đỏ trên địa bàn.


Theo biên bản, việc hợp tác có hiệu lực từ ngày 23-11-2019, trải qua hai giai đoạn thực hiện.

Giai đoạn 1, hai bên sẽ tập trung phối hợp nghiên cứu, triển khai các hệ thống công nghệ thông tin trong các hoạt động trọng tâm của Hội. Cụ thể như, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, hoạt động hiến máu tình nguyện, hoạt động sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Các ứng dụng công nghệ sẽ giúp cho Hội tuyên truyền, quảng bá, tổ chức vận động, kết nối với các tổ chức cá nhân tham gia, đồng thời tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động Chữ thập đỏ của TP Đà Nẵng.

Giai đoạn 2, sau khi đánh giá kết quả, thành công của những ứng dụng tại giai đoạn 1, hai bên sẽ nhân rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phòng ngừa ứng phó thảm họa và tuyên truyền các giá trị nhân đạo, đồng thời nhân rộng mô hình này đến các tỉnh/thành lân cận.

Khai trương hệ thống quản lý các hoạt động Hội Chữ Thập đỏ thành phố Đà Nẵng

Trong thời gian qua, hai bên đã tích cực phối hợp nghiên cứu, xây dựng phần mềm hệ thống “Quản lý các hoạt động Hội Chữ thập đỏ thành phố”. Đến thời điểm hiện nay, hệ thống đã cơ bản hoàn thành quản lý các địa chỉ nhân đạo thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Hệ thống phần mềm quản lý các địa chỉ nhân đạo được ra mắt có địa chỉ: www.diachinhandaodanang.org.vn.

XUÂN QUỲNH