Logo Cung Cấp
Chủ động ứng dụng công nghệ trong quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật

Chủ động ứng dụng công nghệ trong quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật

1 năm trước www.qdnd.vn

Quân đoàn 1 hiện quản lý, sử dụng số lượng vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) lớn, đa dạng về chủng loại và đã qua nhiều năm sử dụng, tính đồng bộ không cao. Khắc phục những khó khăn trong công tác bảo đảm kỹ thuật, nhất là nguồn vật tư khan hiếm, kinh phí hạn hẹp, toàn quân đoàn đã đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 'Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông' (CVĐ 50) và đã thu được kết quả toàn diện.


Chú trọng ứng dụng công nghệ trong quản lý

Với tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, những năm qua, Cục Kỹ thuật đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 triển khai đồng bộ các giải pháp, gắn kết quả thực hiện CVĐ 50 với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phát huy được trí tuệ, sức mạnh của tập thể, của các cấp, ngành và mọi cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu mà nghị quyết các cấp đã xác định.

Những năm gần đây, Quân đoàn 1 tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý VKTBKT. Các đơn vị đã nghiên cứu, khai thác hiệu quả các phần mềm quản lý chuyên ngành, như: Phần mềm quản lý cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật; phần mềm quản lý đạn, số hiệu súng bộ binh; đồng thời từng bước xây dựng, củng cố và nâng cấp hệ thống mạng nội bộ. Ngoài ra, các loại trang thiết bị, cơ sở vật chất của ngành tham mưu, chính trị, hậu cần cũng được quản lý chặt chẽ trên cơ sở áp dụng, duy trì nền nếp các quy định của các ngành.

Lãnh đạo Cục Kỹ thuật kiểm tra công tác bảo dưỡng, sửa chữa xe thế hệ mới tại Tiểu đoàn 879 (Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 1). Ảnh: ĐINH LÂN

Từ năm 2015 đến nay, hệ thống nhà kho, khu kỹ thuật các đơn vị luôn được đầu tư nâng cấp, củng cố, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ. Mỗi năm, quân đoàn điều chuyển, dồn dịch, tiếp nhận và cấp phát hàng nghìn tấn VKTBKT, đạn dược theo kế hoạch, bảo đảm thời gian và an toàn tuyệt đối. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm quy định trong công tác quản lý, sử dụng, thường xuyên rà soát hệ thống sổ sách, mẫu biểu quản lý của từng ngành, bảo đảm chặt chẽ cả về số lượng, chất lượng cũng như tính đồng bộ của VKTBKT.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Quân đoàn 1 luôn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật và hạ sĩ quan, chiến sĩ trực tiếp khai thác VKTBKT; tổ chức huấn luyện, thi nâng bậc thợ kỹ thuật theo đúng quy chế xác định. Chú trọng tổ chức các cuộc hội thao, hội thi để nâng cao trình độ đội ngũ cũng như củng cố cơ sở kỹ thuật. Trong 5 năm gần đây, ngành kỹ thuật Quân đoàn 1 đã tham gia 12 cuộc thi do Bộ Quốc phòng tổ chức với 7 lần đoạt giải nhất, 5 lần đoạt giải nhì... Bên cạnh đó, các cấp ủy, người chỉ huy cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý, giáo dục, duy trì cho mọi quân nhân chấp hành nghiêm các quy định, chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT cũng như quy định bảo đảm an toàn giao thông, đưa Quân đoàn 1 trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu trong thực hiện CVĐ 50 của quân đội.

Đề cao trách nhiệm trong thực thi công tác

Để nâng cao chất lượng thực hiện CVĐ 50, hằng năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp đều có nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện trong từng giai đoạn, từng nhiệm vụ; gắn trách nhiệm đến từng tập thể, cá nhân, đồng thời coi thực hiện CVĐ 50 là một trong những tiêu chí quan trọng trong Phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo thành động lực, hành động cách mạng trong mỗi lời nói, việc làm, hướng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quân đoàn.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo 50 quân đoàn đã làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân đoàn các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến quản lý, khai thác VKTBKT và bảo đảm an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông. Tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bộ đội với các nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Lồng ghép, gắn thực hiện CVĐ 50 với các phong trào thi đua của các cấp, các ngành. Hằng năm và theo giai đoạn, tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị làm tốt công tác sơ kết theo phân cấp, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt.

Chính vì thế mà trong quá trình thực hiện CVĐ 50 ở các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 1 luôn có những nhân tố và sức mạnh mới, đưa CVĐ 50 phát triển cả bề rộng và chiều sâu, ở tất cả các cấp, các ngành. Đây chính là nội lực, là sức mạnh để những năm tới các cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1 tiếp tục vươn lên, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của CVĐ 50 trong giai đoạn mới, thúc đẩy toàn quân đoàn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Đại tá NGUYỄN TUẤN HẢI (Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân đoàn 1)