Logo Cung Cấp
Báo chí với sự phát triển du lịch khu vực Bắc miền Trung

Báo chí với sự phát triển du lịch khu vực Bắc miền Trung

9 tháng trước nguoilambao.vn

Ngày 7/12, tại thành phố Huế, Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Bắc miền Trung tổ chức Hội thảo nghiệp vụ 'Vai trò của báo chí, truyền thông với sự phát triển du lịch cố đô Huế và các tỉnh Bắc miền Trung ' và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua năm 2020.


Quang cảnh hội thảo. Ảnh Báo Đại đoàn kết

Tham dự có đại diện Hội Nhà Báo Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Nhà báo 6 tỉnh Bắc Trung Bộ: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế ...

Tại Hội thảo, các nhà báo, nhà quản lý du lịch đã tập trung làm nổi bật một số vấn đề, đó là: Vai trò của báo chí chính thống trước sự lấn lướt của mạng xã hội về quảng bá di sản văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch ở từng địa phương; Tính phản biện tích cực của báo chí, truyền thông trước những vấn đề “trẻ hóa” di tích, nhìn từ thực tiễn; Sự liên kết giữa các địa phương trong khu vực Bắc miền Trung trong phát triển du lịch, từ góc nhìn báo chí; Tính cách vùng, miền trong cộng đồng dân cư đối với việc thúc đẩy phát triển du lịch khu vực; Làm thế nào để có tác phẩm báo chí hay, hấp dẫn các nhà đầu tư đến với du lịch Bắc miền Trung và cả nước...

Hội Nhà báo tỉnh 6 tỉnh ký kết thi đua năm 2020. Ảnh Báo Hà Tĩnh

Ngoài các vấn đề tham luận đã nêu, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan Báo chí khu vực Bắc miền Trung phải chung sức thực hiện tốt 9 vấn đề được đưa ra tại Hội thảo, tránh tình trạng làm việc – đưa thông tin rời rạc, đấu tranh phản biện tốt trước các thông tin sai lệch của mạng xã hội, lựa chọn đúng đối tượng tuyên truyền; Báo chí đồng hành bảo vệ tốt các di sản… góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về du lịch.

Trao cờ Cụm trưởng thi đua năm 2020 cho Hội Nhà báo tỉnh tỉnh Quảng Trị. Ảnh Báo Hà Tĩnh

Sau hội thảo, Hội Nhà báo 6 tỉnh Cụm thi đua Bắc miền Trung tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019. đồng thời đề ra một số phương hướng, 8 nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong năm 2020, đó là: Phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí các địa phương làm tốt công tác bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ báo chí; triển khai thực hiện có hiệu quả chất lượng Giải Báo chí Quốc gia, giải báo chí địa phương; tăng cường quan hệ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các hội trong Cụm...

Tại hội nghị, Hội Nhà báo các tỉnh Cụm thi đua Bắc miền Trung thống nhất trao cờ Cụm trưởng thi đua năm 2020 cho Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị.

TH

Tin cùng danh mục