Logo Cung Cấp
Hiệu quả từ đề án nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo miền núi

Hiệu quả từ đề án nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo miền núi

1 năm trước baothanhhoa.vn

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) khu vực miền núi tỉnh ta đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước thông qua các chủ trương, chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển.


Giờ học ngoại khóa của học sinh Trường Tiểu học Thanh Lâm (Như Xuân).

Một trong những chính sách mang lại hiệu quả thiết thực đó là UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo miền núi giai đoạn 2013-2020”. Mục tiêu chung của đề án là tập trung mọi nguồn lực, điều kiện để giảm nhanh sự chênh lệch về chất lượng GD&ĐT các cấp học, bậc học ở 11 huyện miền núi so với mặt bằng chung toàn tỉnh; củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp, các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, THPT, giáo dục thường xuyên... tạo sự chuyển biến nhanh về chất lượng giáo dục; nâng cao mặt bằng dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, góp phần ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội ở khu vực miền núi.

Sau thời gian thực hiện, giáo dục ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực, như mạng lưới trường lớp được quy hoạch phù hợp, chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học ngày càng được nâng cao; quy mô giáo dục, mạng lưới trường lớp ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi được củng cố, phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập cho con em đồng bào các dân tộc trong độ tuổi đến trường. Phần lớn các thôn, bản vùng cao, biên giới đã có lớp mầm non; các xã có trường tiểu học và THCS; các huyện đều có trường THPT... Đến nay, tổng số phòng học các cấp (từ trường mầm non đến trường THPT) là 8.459 phòng, trong đó số phòng học được kiên cố hóa là 7.155 phòng (chiếm 84,6%); mạng lưới trường lớp phát triển ổn định, thuận lợi cho con em học tập. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học từng bước được đầu tư theo hướng kiên cố, chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Đến nay, đã có 333 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm 51%).

Việc duy trì, củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS; tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 - 60 là 98,4%. Các chính sách cho học sinh, sinh viên vùng DTTS được quan tâm và đáp ứng kịp thời, có hơn 495 nghìn lượt học sinh được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập với số tiền là hơn 186 tỷ đồng; có hơn 108 nghìn học sinh được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo với số tiền hơn 218 tỷ đồng... Công tác giáo dục định hướng nghề nghiệp được triển khai từ cấp phổ thông, mô hình trường bán trú tại cấp mầm non, tiểu học, THCS được triển khai ngày càng hiệu quả, tạo điều kiện để các em học sinh tại vùng sâu, vùng xa yên tâm học tập...

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa đề án nâng cao chất lượng GD&ĐT miền núi, thời gian tới, ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung phát triển GD&ĐT trên cơ sở đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Gắn phát triển GD&ĐT với phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với thực tiễn của mỗi huyện miền núi; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên có năng lực nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức tốt, yêu nghề; xây dựng mạng lưới trường, lớp hợp lý theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa, chuẩn hóa, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn các huyện miền núi.

Bài và ảnh: Xuân Minh