Logo Cung Cấp
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chúng ta không thể hài lòng khi đã ban hành xong văn bản

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chúng ta không thể hài lòng khi đã ban hành xong văn bản

1 năm trước congluan.vn

Tại Hội nghị về chính sách phát triển toàn diện trẻ em vào hôm nay (23/11); Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh phải hành động thật cụ thể đối với những mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em, chúng ta không thể hài lòng khi đã ban hành xong văn bản.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Việt Nam xác định rất rõ các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em. Việt Nam là một trong số 69 quốc gia có đề án về chăm sóc trẻ em từ 0-8 tuổi.

Phó Thủ tướng đã thẳng thắn chỉ rõ nhiều hạn chế còn tồn tại liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Cụ thể, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự sâu sắc nên chưa dành sự quan tâm, đầu tư nguồn lực, thời gian lãnh đạo, chỉ đạo cho công tác trẻ em, cũng như nhiều vấn đề xã hội khác.

Phó Thủ tướng cho rằng, Quốc hội thông qua Luật Trẻ em năm 2016, các đại biểu Quốc hội cũng có nhiều chất vấn về công tác trẻ em, nhưng chỉ một điểm quy định trong Luật Trẻ em là mỗi xã phải có đầu mối về công tác bảo vệ trẻ em mà đến thời điểm Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo hội nghị toàn quốc về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em vẫn còn không ít địa phương chưa có đầu mối này.

Về lĩnh vực giáo dục, y tế cho trẻ em, Phó Thủ tướng đặc biệt chú ý đến vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Trong giáo dục miền núi, phải có những biện pháp rất cụ thể, tổ chức lại trường lớp, trường nội trú, bán trú, bếp ăn để bảo đảm cho các cháu đến lớp được ăn no, đủ dinh dưỡng, không phải bỏ học.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP

Thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh các nhiệm vụ đặc biệt cần làm, đầu tiên là phải hành động thật cụ thể đối với những mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em đã được xác định trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; trong các đề án cùng như khuyến nghị từ chương trình giám sát tối cao của Quốc hội về trẻ em. “Chúng ta không thể hài lòng khi đã ban hành xong văn bản”.

Phải hình thành nhanh nhất mạng lưới chăm sóc, bảo vệ trẻ em, không chỉ gồm các cơ quan Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội mà cần kết nối mạng lưới cộng đồng, các tổ chức hoạt động nhân đạo rất sát với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Đồng thời đẩy mạnh đổi mới giáo dục-đào tạo, chuyển từ truyền thụ kiến thức một chiều sang khơi dậy sự sáng tạo, giá trị của từng học sinh.

Cùng với đó, chúng ta cần tận dụng thật tốt những mặt tích cực của công nghệ thông tin, internet để phổ biến tri thức, pháp luật về bảo vệ trẻ em rộng rãi trong cộng đồng bằng những câu chuyện dễ hiểu, sinh động. Khi người dân nhận thức đúng và vào cuộc thì khó mấy cũng làm được, nếu không thì có nhiều văn bản đến mấy cũng không làm được.

PV