Logo Cung Cấp
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X

1 năm trước congluan.vn

Chiều ngày 23/11/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành (BCH) Hội Nhà báo Việt Nam khóa X.


Tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Thuận Hữu - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Năm 2019 là năm thứ tư của nhiệm kỳ Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, đây cũng là năm Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kế hoạch công tác năm 2019 của Hội Nhà báo Việt Nam.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày dự thảo tổng kết hoạt động năm 2019, phương hướng công tác năm 2020 của BCH Hội Nhà báo Việt Nam

Theo đó, năm 2019, được sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, cơ quan Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam đã tích cực triển khai thực hiện Chương trình công tác toàn khóa và các nghị quyết của Ban Chấp hành, đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

Đó là, thực hiện hiệu quả các hoạt động trong công tác xây dựng hội, công tác nghiệp vụ, công tác kiểm tra, công tác đối ngoại, công tác báo chí, công tác văn thể, công tác văn phòng, công tác bảo tàng báo chí... Đồng thời, đã tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện theo chức năng, nhiệm vụ của Hội như hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các giải báo chí và các khóa tập huấn bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ..

Ngoài ra, BCH đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm khác, như: Đề nghị và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý làm việc với Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam nhân dịp 21/6; Xây dựng Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ và các ban, bộ, ngành liên quan xem xét tăng kinh phí Giải hàng năm; phối hợp với các ban, bộ ngành liên quan xây dựng Đề án Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao của Trung ương và địa phương giai đoạn 2021 – 2025; triển khai kế hoạch công tác tiến tới Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam...góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo cả nước.

Về công tác chính trị - tư tưởng, thời gian qua, Trung ương Hội đã có nhiều văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức hội ở Trung ương và địa phương tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức cho các hội viên học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn Hội, trở thành công việc thường xuyên.

Về hoạt động công tác Hội, năm 2019, Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam đã chủ động và quán triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều hoạt động, công tác trọng tâm chủ yếu đã được triển khai thực hiện tốt. Đó là, Hội đã báo cáo Ban Bí thư về việc phối hợp với các Bộ, Ban, ngành Trung ương và các địa phương triển khai công tác tổng kết Chỉ thị 37/CT-TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019; Hướng dẫn và chỉ đạo các cấp Hội Nhà báo tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo đúng kế hoạch, bảo đảm đúng Điều lệ Hội; Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy và rà soát đội ngũ hội viên các tổ chức Hội trực thuộc, Trung ương Hội đã tổ chức đoàn công tác do Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn về làm việc với lãnh đạo một số tỉnh, như Phú Yên, Hà Nam, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Kạn...nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của các Hội Nhà báo tại địa phương.

Công tác thi đua khen thưởng luôn được Trung ương Hội và các cấp hội quan tâm. Việc bình xét thi đua khen thưởng được thực hiện công khai, dân chủ theo đúng quy chế và các văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội.

Về hoạt động nghiệp vụ, với nhiệm vụ công tác trọng tâm được tổ chức hàng năm, như: Công tác chuẩn bị, tổ chức chấm và trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII năm 2018, các hoạt động nghiệp vụ trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc, phối hợp với các Ban, Bộ, ngành của Trung ương tổ chức các giải báo chí toàn quốc, triển khai Đề án hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm chất lượng cao của Trung ương và địa phương đã được Thủ tướng phê duyệt. Đồng thời, Hội cũng triển khai xây dựng Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia, Đề án hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm chất lượng cao giai đoạn 2021 – 2025 trình Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng liên quan xem xét, phê duyệt...

Công tác bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên các cấp Hội Nhà báo luôn được lãnh đạo Hội quan tâm chỉ đạo. Đến tháng 10 năm 2019, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đã tổ chức được trên 90 lớp học bằng ngân sách Nhà nước, phối hợp với các tổ chức Hội và 06 lớp do các tổ chức nước ngoài tài trợ.

Không chỉ vậy, công tác kiểm tra cũng có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2019, đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đã làm việc với 26 đơn vị, gồm 06 Hội Nhà báo tỉnh, 02 Liên chi hội và 18 Chi hội Nhà báo trực thuộc Trung ương Hội. Số lượng đơn thư Ban Kiểm tra Trung ương Hội tiếp nhận là 87 phản ánh, tố cáo, 100% các đơn thư nói trên đều được nghiên cứu, phân loại và xử lý kịp thời, không có vụ việc nào tồn đọng hoặc khiếu nại.

Đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trình bày Báo cáo một số nội dung xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam Khóa XI. Ảnh: Sơn Hải

Hoạt động của các cơ quan báo chí, truyền thông của Hội năm 2019 gồm Báo Nhà báo và Công luận, Tạp chí Người làm báo, Cổng Thông tin điện tử tiếp tục hoạt động tốt, bám sát tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, truyền tải các thông tin chính thống về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, phản ánh kịp thời các hoạt động của các cấp Hội Nhà báo trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam...

Ngoài ra, về hoạt động đối ngoại được tăng cường, năm 2019, Hội đã cử 05 đoàn nhà báo - phóng viên thăm, làm việc, dự hội nghị - diễn đàn báo chí quốc tế; đón 07 đoàn các cơ quan báo chí và Hiệp hội nhà báo địa phương thăm và làm việc tại Việt Nam; tổ chức đoàn tham dự Hội nghị Ban giám đốc Liên đoàn các nhà báo ASEAN tại Lào; tổ chức 01 cuộc hội thảo báo chí quốc tế “Báo chí Việt – Lào trong kỷ nguyên truyền thông số” tại Nghệ An; tổ chức 01 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên – nhà báo Lào “Kỹ năng làm báo bằng điện thoại thông minh” tại Viêng Chăn – Lào...

Về Bảo tàng báo chí Việt Nam đã hoàn thiện xong Dự án sưu tầm tài liệu, trình lãnh đạo ra quyết định phê duyệt. Hiện nay, Bảo tàng đang xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo Hội về việc kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự và khai trương Bảo tàng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi nhiều vấn đề, trong đó tập trung đánh giá công tác triển khai chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Hội Nhà báo Việt Nam;( Ảnh: Sơn Hải)

Ngoài ra, về hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội, từ thiện của Trung ương Hội là hoạt động thường xuyên, hiệu quả, tạo thành phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, thể hiện nét đẹp nhân văn của người làm báo Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Hội.

Đặc biệt, theo báo cáo, thực hiện kế hoạch công tác tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, Trung ương Hội đã ban hành các Hướng dẫn và Kế hoạch tổ chức đại hội các cấp, yêu cầu hoàn thành trước tháng 6 năm 2020. Thường trực, Thường vụ Hội thường xuyên chỉ đạo các tiểu ban Văn kiện, Nhân sự, Sửa đổi điều lệ, Hậu cần, khẩn trương triển khai công việc được giao, hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Điều lệ Hội, công tác tài chính… theo đúng kế hoạch đã duyệt để gửi các cấp Hội tham gia đóng góp ý kiến.

Đặc biệt, năm 2020, Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam cần quan tâm triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác tiến tới Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam; Phối hợp với Liên hiệp các hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao giai đoạn 2021 – 2025; Phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2020; Tổ chức Đại hội thi đua toàn quốc của Hội Nhà báo Việt Nam (kết hợp với Tổng kết công tác Hội, công tác Thi đua khen thưởng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ của năm 2020).

Kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam; Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV; Giải bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV; Chỉ đạo các cấp hội hoàn thành Đại hội trước tháng 6/2020. Tổ chức Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, dự kiến vào đầu tháng 10/2020; Tổ chức Liên hoan toàn quốc tiếng hát người làm báo Việt Nam lần thứ VII; Triển khai kế hoạch công tác đối ngoại năm 2020...cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng để triển khai tốt các nhiệm vụ trên, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành cần nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, chủ động phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam trong việc chỉ đạo các cấp Hội thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X và các nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Kế hoạch công tác năm 2020 của Hội Nhà báo Việt Nam.

Tiếp theo nội dung hội nghị, đồng chí Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày dự thảo Báo cáo một số nội dung xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam Khóa XI.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi nhiều vấn đề, trong đó tập trung đánh giá công tác triển khai chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Hội Nhà báo Việt Nam; Tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX); Tổng kết hoạt động Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam (Khóa X) năm 2019 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2020...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu ghi nhận những kết quả đã đạt được trong một năm hoạt động và những phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng chí cũng đánh giá cao những ý kiến, góp ý thẳng thắn, xây dựng của các đại biểu ngày hôm nay, đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được những đóng góp thêm nữa của các đồng chí trong BCH thời gian tới.

Hoàng Huy - Sơn Hải

Tin cùng danh mục
Họp báo và thông tin báo chí thường kỳ Họp báo và thông tin báo chí thường kỳ

12 phút trước nhandan.com.vn

Chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử Chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử

12 phút trước nhandan.com.vn