Logo Cung Cấp
Liệu có lợi ích nhóm khi giao việc chọn sách giáo khoa cho Ủy ban nhân dân tỉnh?

Liệu có lợi ích nhóm khi giao việc chọn sách giáo khoa cho Ủy ban nhân dân tỉnh?

1 năm trước giaoduc.net.vn

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.


Ngày 22/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các bộ sách giáo khoa lớp 1 viết theo chương trình giáo dục phổ thông mới, để sử dụng từ năm học 2020 - 2021.

Tại buổi họp báo, nhiều băn khoăn được đặt ra xoay quanh những lo ngại về tính độc quyền; lợi ích nhóm khi giao cho địa phương lựa chọn sách; giá thành sách giáo khoa mới...

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Thông tư để hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Luật. Thông tư này hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa theo từng môn học, hoạt động giáo dục ở các cấp học và không quy định cứng là các Ủy ban nhân dân tỉnh phải chọn tất cả sách giáo khoa của các môn học trong cùng một bộ hay chỉ được chọn một bộ sách giáo khoa cho địa phương.

Trước băn khoăn, Bộ có lo ngại gì về vấn đề lợi ích nhóm khi giao việc chọn sách cho Ủy ban nhân dân tỉnh không thì ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học cho rằng;

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Với quyết định như vậy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quy định cụ thể về thành phần của hội đồng lựa chọn sách giáo khoa; quy định về các nguyên tắc, yêu cầu để việc thực hiện lựa chọn ấy mang tính chuyên môn.

ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Ảnh: Thùy Linh)

"Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có cơ quan tham mưu là Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện thành lập hội đồng và lựa chọn theo quy định.

Thành phần hội đồng sẽ bao gồm các nhà quản lý giáo dục, nhà khoa học và các giáo viên trực tiếp giảng dạy của môn học, cấp học ấy. Tất cả những lựa chọn này sẽ được công bố công khai, minh bạch", ông Thành nhấn mạnh.

Cũng theo vị này, các sách giáo khoa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đều được phép sử dụng trong nhà trường. Vì vậy, đối với trường học ở các địa phương, có thể sử dụng thêm những bộ sách giáo khoa mà Ủy ban nhân dân tỉnh không lựa chọn, như những cuốn tài liệu tham khảo dạy và học.

Thùy Linh